23. 11. 2021

Usnesení z Valné hromady SETES

Usnesení z Valné hromady SETES, konané v sobotu 20. listopadu 2021 v Mostě

I. Valná hromada zvolila:
a) mandátovou komisi ve složení Michal Livora, Libor Tačner
b) návrhovou komisi ve složení Klára Patyková, Tomáš Trsek, Petr Kořínek
c) zapisovatele – Klára Patyková, Vladimír Tichý
d) ověřovatele zápisu – Martin Tetřev, Tomáš Hrdý
II. Valná hromada schválila zprávu mandátové komise – přítomno 24 delegátů + 8 delegátů s udělenou plnou mocí, valná hromada je dle stanov usnášeníschopná, nadpoloviční většinu tvoří 17 hlasů
III. Valná hromada schválila navržený program jednání
IV. Valná hromada vzala na vědomí vystoupení prezidenta ČTS Ing. Ivo Kaderky, CSc.
V. Valná hromada schválila předložený návrh volebního řádu
VI. Valná hromada schválila změnu Stanov SETES – vypuštění čl. XIII. (zrušení revizní a kontrolní komise)
VII. Valná hromady zvolila Ing. Zuzanu Kolářovou 22 hlasy předsedkyní SETES na volební období 2021- 2026.
VIII. Valná hromady zvolila Výkonný výbor SETES na volební období 2021- 2026 ve složení:
Ivan Polívka, Vladimír Tichý, František Vágner, Tomáš Trsek, Petr Kořínek, Jaroslav Přibyl, Libor Tačner, Miloslav Hajátko, Klára Patyková

Usnesení bylo přijato 28 hlasy
V Mostě 20. 11. 2021

19. 10. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY SEVEROČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

V souladu se stanovami Severočeského tenisového svazu / Dále jen SeTeS /, článek 12, bod 8c, svolává Výkonný výbor SeTeS Volební valnou hromadu, která se bude konat v sobotu dne 20. 11. 2021 od 11:00 hod ve společenské místnosti tenisového areálu TK Most.

Kluby, které splňují dle článku 10, bod 4 a 5 stanov SeTeS, podmínky účasti na Valné hromadě, potvrdí na e-mail vhsetes.21@seznam.cz svojí účast nejpozději do 05.11.2021.

Následně Kluby obdrží program VH, Jednací a Volební řád VH, kde budou stanoveny podrobnosti o volbě Předsedy SeTeS a členů Výkonného výboru , dále pak počet delegátů, který je Klub v souladu se Stanovami oprávněn vyslat na Valnou hromadu, jejich jména Kluby oznámí nejpozději do 12.11.2021 na e-mail vhsetes.21@seznam.cz včetně kontaktního telefonu a e-mailu.

V Liberci 14. října 2021
Za Výkonný výbor SeTeS
Ing. Vladimír Tichý

19. 9. 2021

Lístky na BJKC 2021 (dříve Fed Cup)

Vážení sportovní přátelé,

Severočeský tenisový svaz nabízí ve spolupráci s ČTS všem oblastním tenisovým klubům možnost předprodeje lístků na BJKC (dříve Fed Cup) v Praze v termínu 1.-6.11.21 za podmínek uvedených v příloze tohoto mailu – viz rozpis utkání a ceny. Cena lístku je vždy myšlena za dvojzápas tj. od 10,30 a následně od 17,00 hod.

K permanentce na 4 dny v ceně 4.960,-Kč obdrží každý 4 denní lístky (na každý den jeden)
Lístek můžete dát komu chcete tzn. že je přenositelný.
Denní lístky např. v hodnotě 990,-Kč jsou 1x přenosné tzn. že po dopoledním zápase můžete předat lístek venku někomu jinému a ten může jít na večerní zápas. Stejný princip se týká i bodu výše (denní lístky v rámci permanentky).

Je dojednáno, že všechny lístky objednané přes ČTS budou vybrány tak, aby byly co nejníže/nejblíže k hrací ploše.

Lístky je možno ZÁVAZNĚ objednat prostřednictvím emailu majka.rubesova@seznam.cz a ZAPLATIT bankovním převodem na účet SETES (č.ú. 35-7977530277/0100) nejpozději do 26.9.2021, jako var. symbol uveďte číslo klubu a potvrzení o zaplacení zašlete na email majka.rubesova@seznam.cz.

Za VV SETES
Miloslav Hajátko

PROGRAM ZÁPASŮ (XLSX)

CENÍK CZK (DOCX)

15. 9. 2021

Výběrové řízení na pořadatelství halových turnajů

SeTeS vypisuje výběrové řízení na pořadatelství halových turnajů třídy B a Oblastních přeborů

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. září 2021 na adresu : info@tkmost.cz

V přihlášce uveďte adresu pořádajícího klubu, počet a povrch dvorců, kontaktní osobu / email, telefon /.

Termíny turnajů kategorie A a Oblastních přeborů jsou zveřejněny na stránkách Českého tenisové svazu.

30. 5. 2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19

Čestné prohlášení (PDF)

25. 5. 2021

INFORMACE K SOUTĚŽÍM SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV VE DNECH 29. – 30. 5. 2021

Informace pro kluby pořádající mistrovská utkání:

V posledních dnech došlo ze strany Vlády ČR k určitému rozvolnění opatření ve sportu. Níže přikládáme odkaz se všemi informacemi.

Domácí družstvo zodpovídá za dodržování všech opatření, zejména dodržení počtu lidí v areálu, uzavření šaten a sprch, nošení respirátorů atp.

Děkuji za pochopení.

Ing. Klára Patyková, řídící soutěží družstev SETES

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

11. 5. 2021

INFORMACE K SOUTĚŽÍM SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V R. 2021

souteze-setes-tenis-2021 (PDF)

26. 1. 2021

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM

2021-setes-rozpis-druzstva (PDF)

4. 1. 2021

Výběrové řízení na pořadatelství turnajů kategorie “B” a Oblastních přeborů léto 2021

Přihlášky zašlete nejpozději do 25.ledna2021 na adresu info@tkmost.cz
V přihlášce uveďte název klubu, jméno kontaktní osoby, email a telefon.
Termíny turnajů a přeborů jsou uvedeny na stránkách Českého tenisového svazu.

14. 10. 2020

Halové oblastní přebory a turnaje třídy B – zima 2020/2021

Přadatelé HOP a turnajů B – zima 2021 (xls)

Next Page »