Družstva Jednotlivci Kluby Zpravodaj

Zpravodaj SETES 1/2022

Dne 1.2. 2022 proběhlo v Ústí n. Labem zasedání výkonného výboru SeTeS. Ze zasedání vyplynuly následující závěry:

1) Soutěže družstev – léto 2022
Byly schváleny soutěže mladších žáků družstev (III. Divize 4+0 a III. Divize 2+1).
Došlo k dohodě mezi ČTS a firmou Wilson. Soutěže se budou hrát míči Wilson Premier. Cena míče je 32 Kč včetně DPH. SeTes poskytne klubům dotaci a snižuje cenu pro soutěže družstev mládeže na 10 Kč/kus.
Rozpisy soutěží jsou uvedeny na stránkách SeTes v samostatných příspěvcích.
Na podporu rozvoje minitenisu byla schválena materiální podpora organizátorům turnajů a sportovních dnů, ze které bude hrazeno potřebné sportovní vybavení a ceny pro zúčastněné děti dle individuálně schválených rozpočtů.
S ohledem na rozlohu regionu se od příštího ročníku připravuje rozdělení soutěží mládeže na 2 skupiny v základní části soutěže (kraj Ústí a Liberec). V ročníku 2022 nesestupuje z nejvyšší soutěže žádný tým. Klíč k postupu z nižších soutěží bude zveřejněn po losování. Počet postupujících bude záviset na počtu týmu ke spádovému kraji.

2) Soutěže jednotlivců
V průběhu měsíce ledna proběhly oblastní přebory mladších a starších žáků a žákyň. Jak z pohledu výkonnostního, tak i z pohledu účasti se řadí naše oblast mezi nejhorší v ČR. Obzvláště alarmující je účast na turnajích. Zde jsme byli ve všech 4 turnajích na posledním místě a např. v mladších žákyních se turnaje zúčastnilo 8 dívek, v předposledním Jihočeském kraji 14. Na tomto základě se ukládá všem členům výkonného výboru aktivně se zapojit do rozvoje mládežnického tenisu v našem regionu.
Byla projednána nominace na Zlaté kanáry SeTes. V kategorii dívek to je Sára Olivieriusová, v kategorii chlapců Jan Kreysa. Rozhodujícím kritériem pro nominaci bylo umístění na celostátním žebříčku.
Nominaci dětí na Olympiádu mládeže 2022 pro Liberecký kraj – p. Trsek, Ústecký kraj – pí. Patyková
Na základě rozhodnutí ČTS se od 1. 4. 2022 zavádí povinné elektronické losování turnajů jednotlivců.
Byla diskutována situace v přihlašování turnajů kategorie C, kdy v některých případech dochází v jednotlivých regionech k termínovým kolizím turnajů, což vede k nižšímu počtu zúčastněných a k snižování úrovně těchto turnajů. S cílem zamezení tohoto stavu si výkonný výbor vymezuje pravomoc rozhodnout o místě konání jednotlivých turnajů.
Bylo provedeno určení místa turnajů kategorie B spadajících pod pravomoc SeTes a oblastních přeborů. Konkrétní určení turnajů je uveřejněno v samostatném příspěvku na www.stránkách SeTes.

V Liberci a Mostě 7. 2. 2022 Ing. Zuzana Kolářová Ing. Ivan Polívka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *