Družstva Jednotlivci Kluby Zpravodaj

Zpravodaj VV SeTeS 1/21

Dne 9. 12. 2021 se uskutečnilo prvé zasedání výkonného výboru SeTeS.

K hlavním závěrům patří:

1) Funkci ekonoma VV přebírá v novém volebním období Ing. Klára Patyková.
2) Dle adresáře tenisových klubů ČTS je členem SeTeS 107 klubů, z toho v 59 klubech jsou členové registrovaní v ČTS. Aktuálně je v informačním systému ČTS registrováno 1398 členů.
3) Pro rok 2022 byly stanoveny členské příspěvky ve výši 1000 Kč pro kluby bez registrovaných členů a 2000 Kč pro kluby s registrovanými členy. Členské příspěvky je třeba uhradit do zahájení letní sezóny 2022.
4) Byl odsouhlasen návrh nové organizace soutěží v kategorii minitenis. P. Trsek připraví do příštího zasedání VV propozice.
5) Byla schválena nutnost koordinace pořádání turnajů kategorie C tak, aby nedocházelo k jejich termínovému překrytí.
6) S ohledem na výsledek LTK Liberec dosažený v roce 2021 bylo rozhodnuto, že SeTeS bude v roce 2022 reprezentován 2 mužstvy na Mistrovství republiky mladších žáků.
7) Do rady ČTS byli delegováni Blanka Hanzlíková (Severočeská tenisová), Robert Krechler (LTK Liberec) a Vojtěch Vágner (TK Louny).

V Liberci 15. 12. 2021 Za VV: Zuzana Kolářová, Ivan Polívka

V současné chvíli pracuje VV SeTeS také na novelizaci webových stránek. Na začátku ledna představíme nové stránky s informacemi pro kluby. Přejeme Vám hezké sváteční dny a úspěšný rok 2022.