12. 1. 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

rozpis-druzstva-2017 (PDF)

27. 12. 2016

Výběrové řízení na pořadatelství turnajů třídy B a Oblastních přeborů pro rok 2017

SeTeS vypisuje výběrové řízení na pořadatelství turnajů třídy B a Oblastních přeborů pro rok 2017. Maximální účast 48 hráčů a hráček, zájem o uspořádání případné kvalifikace uvede pořadatel do přihlášky.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 22.ledna 2017 / datum doručení / na email : info@tkmost.cz.
V přihlášce uveďte pořádající klub, adresu, počet dvorců a kontaktní osobu pro pořádání turnaje / email, telefon /.
Termíny akcí pro naší oblast jsou součástí letní termínové listiny ČTS, která je zveřejněna na www.cztenis.cz.

13. 10. 2016

Oblastní přebory a turnaje třídy B – zima 2016/17

oblastni-prebory-celostatni-turnaje-zima-2016-17 (XLS)

14. 9. 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POŘADATELE TURNAJŮ TŘÍDY B , OBLASTNÍCH PŘEBORŮ A TURNAJŮ PRO MINI A BABY TENIS – ZIMA 2016/2017

Zájemci uvedou název klubu, sídlo haly, počet dvorců, povrch, kontaktní osobu pořadatele. Přihlášky zasílejte v termínu do 1.10.2016 na uvedenou adresu info@tkmost.cz.
Termíny turnajů jsou uvedeny v termínové listině ČTS na stránkách www.cztenis.cz

21. 6. 2016

JEDNACÍ ŘÁD Valné hromady Severočeského tenisového svazu

jednaci-rad-setes-2016 (PDF)

Stanovy Severočeského tenisového svazu 2016

stanovy-setes-2016 (PDF)

Program Valné hromady

program-vh-setes-2016 (PDF)

20. 5. 2016

Ohlášení o svolání valné hromady Severočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 27051943 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Severočeského tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Severočeského tenisového svazu (STS) je svolána

dne 24. června 2016 od 15:00 hodin do tenisového areálu v Jablonci nad Nisou.

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům STS jsou k dispozici v jeho sídle, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků k 31. 12. 2015,
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.
V Ústí nad Labem dne 20. 5. 2016

22. 4. 2016

MINITENIS SETES 2016

Minitenis_tabulky_2016 (xls)

11. 4. 2016

Babytenis 2016

setes_babytenis_2016_tabulky (xls)

« Previous Page Next Page »