more news

Zpravodaj VV SeTeS 1/21
Dne 9. 12. 2021 se uskutečnilo prvé zasedání výkonného výboru SeTeS. K hlavním závěrům patří: 1) Funkci ekonoma VV přebírá
posted by