29. 6. 2010

Stanovy Severočeského tenisového svazu

Stanovy Setes (pdf)

4. 5. 2010

Zpravodaj VV SeTeS č.1/2010

Výkonný výbor se sešel na jednání dne 29. dubna 2010 v Mostě.

1. Odsouhlasil :

do funkce místopředsedy VV p. ing. Karla Hrdého,
výměnu soutěže mezi družstvy TK Frýdlant a Start Liberec,
p. ing. Kláru Patykovou za člena STK
rozpis soutěží družstev mini a babytenis,
vedoucí soutěže minitenis p. Kamilu Balázsovou a babytenis p. Jaroslava Přibila,
rozpis OP mládeže pro rok 2010,
rozpočet na rok 2010 ve kterém se mimo jiné počítá
a/ s dotací pořadatelům na letní OP / zima á10,0tis. Kč, léto á 5,0tis.Kč /
b/ s dotací pro nejlepší týmy v kategorii dorostu a staršího žactva :
1. místo – 10.000,- Kč
2. místo – 8.000,- Kč
3. místo – 6.000,- Kč

2. Vzal na vědomí :

odstoupení družstva TK Mimoň ze soutěže mladšího žactva,
projednání kritérií na přidělení pořadatele OP a turnajů kategorie B v zimním období,

3. VV vyzývá kluby k vyjádření :

Na základě rozhodnutí VV ČTS otevíráme diskuzi na téma problematiky minitenisu a babytenisu. Žádáme o vyjádření k následujícím bodům :

omezení počtu turnajů dětí do 9 let
registrace dětí od 5 let
oddělení soutěží chlapců a děvčat, či smíšená družstva

Vaše názory zasílejte na adresu tacner.tp@susuk.cz v termínu do 10. června 2010

29. 4. 2009

Severočeský přebor 2009 družstev v minitenise a babytenise

Verze pro tisk (doc)
Cheap tadalafil
Cialis cheap
Cialis fast delivery
Cialis fedex
Cialis female viagra
Cialis for sale
Cialis for sale uk
Cialis free samples
Cialis from india tadalafil
Cialis generic brand name differences
Cialis generic rx
Cialis generic viagra
Cialis in greece
Cialis in pulmonary hypertension
Cialis istanbul
Cialis jokes
Cialis levitra viagra vs vs
Cialis lilly icos
Cialis liver disease
Cialis name brand cheap
Cialis next day
Cialis no prescription best online pharmacy
Cialis no prescription needed
Cialis no rx
Cialis on line erectile dysfunction pill
Cialis overnight pharmacy
Cialis patent expiration wikipedia
Cialis paypal
Cialis pills manufacturer
Cialis prescribing
Cialis que es
Cialis retin-a ortho-evra patch
Cialis review
Cialis sale overnight shipping
Cialis soft fast shipping
Cialis tabs
Cialis tadalafil cialis tadafil tal
Cialis tadalafil free sildenafil rx-partners
Cialis tadalafil reviews
Cialis taken by women in europe
Cialis usa
Cialis usa pharmacy
Cialis viagra canada
Cialis viagra heartburn
Cialis viagra sampler
Cialis vs levitra
Cialis vs levitra faq
Cialis with no prescriptiona
Cialis without a prescription
Cialis without prescription
Generic tadalafil
Tadalafil softtabs

9. 3. 2009

Informace pro minitenis a babytenis

1. Přebory jednotlivců

MINITENIS

Datum konání: sobota 4. dubna 2009
Místo konání : hala TK Most
Prezentace : do 9,30 hod.
Zahájení : 10,00 hod.
Vklad : 100,- Kč
Ředitel turnaje : Ing. Josef Justra
Míče : minitenis
Ostatní ustanovení : hraje se dle platných pravidel pro turnaje jednotlivců v minitenise
Ceny: poháry pro první tři hráče

PŘIHLÁŠKY : info@tkmost.cz, případně telefonicky na tel.č. 731563709 / p.Patočková /, nejpozději osobně v den prezentace

BABYTENIS

Datum konání : 21. – 22. března 2009 / sobota – neděle /
Místo konání : hala ČLTK Jablonec n.N.
Prezentace : do 8:30 hod.
Zahájení : 9,00 hod.
Vklad : 100,- Kč
Ředitel turnaje : Miloslav Hajátko
Míče : babytenis
Ostatní ustanovení : hraje se dle platných pravidel pro turnaje jednotlivců v babytenise
Ceny : poháry pro první tři hráče

PŘIHLÁŠKY : cltkjbc@tiscali.cz, případně telefonicky na tel.č. 777736980 / p. Hajátko /
nejpozději osobně v den prezentace

Právo účasti na přeborech mají pouze členové klubů a oddílů Severočeského tenisového svazu.

2. Soutěže družstev

Přihlášky do soutěží družstev v minitenise a babytenise zašlete v termínu nejpozději do 15. dubna 2009 na adresu kalina.miroslav@email.cz, případně telefonicky na tel. čísle 721854861 / koordinátor pro minitenis a babytenis p. Miroslav Kalina /.

3. Ostatní

Upozorňujeme kluby, oddíly, že do konce měsíce března probíhá evidence hráčů minitenisu a babytenisu do IS ČTS. Bližší informace na stránkách www.cztenis.cz, nebo na telefonním čísle 603421212 / p. Michal Juda /.free adobe acrobat 7.0 professional Buy Microsoft Office 2008 Special Media Edition + McAffe Antivirus Total + Norton System Works The Logo Creator MEGA pak 3.6financial planning software australia Buy StuffIt Deluxe 10 for Mac Buy cheap PhotoShop CS 2iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy HALLMARK CARD STUDIO 2009 SIERRA software oem cd line businessadobe cs2 photo shop total training Buy Swift Publisher microsoft office 2003 oemlocate software oem files Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5584) for Mac widows oem softwarewindow 2000 upgrade download; Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5582) for Mac quark xpress 6 crackoem software bundle Buy Adobe Flash CS3 Professional for Mac software oem italianoadobe photo shop element Buy Adobe Acrobat 8.0 Professional for Mac oem software cds”microsoft window 2000 professional oem software” Buy Autodesk Combustion 2008 cheap software downloadsoem Microsoft Office Buy Lynda.com Reason 4 Essential Training DVD adobe standard encodingoem office 2000 software; Buy Native Instruments Absynth 4 upgrade window 2000 to xpdvd to pocket pc 1.2.4 Buy Autodesk Autocad 2009 32bit inkjet definition oem software;The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy G DATA InternetSecurity 2008 financial planning software australiaBuy cheap PhotoShop CS 2 Buy Adobe Photoshop CS3: Enhancing Digital Photographs iCorrect EditLab Pro 4.52;software oem cd line business Buy Roxio Toast 8 Titanium adobe cs2 photo shop total trainingmicrosoft office 2003 oem Buy Adobe Creative Suite 3 Master Collection for Mac locate software oem fileswidows oem software Buy Microsoft Office 2003 Professional with Business Contact Manager for Outlook window 2000 upgrade download;quark xpress 6 crack Buy Native Instruments FM8 VSTi RTAS AU MAC OSX oem software bundlesoftware oem italiano Buy REALbasic 2007 Release 5 for Mac adobe photo shop elementoem software cds Buy Pinnacle Studio Ultimate v12 “microsoft window 2000 professional oem software”cheap software downloads Buy VTC FileMaker Pro 10 Beginner DVD oem Microsoft Officeadobe standard encoding Buy Microsoft Windows Server 2008 oem office 2000 software;upgrade window 2000 to xp Buy Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition SP1 dvd to pocket pc 1.2.4

8. 3. 2009

Dodatek k propozicím soutěží družstev 2009

Verze pro tisk (doc)inkjet definition oem software; Buy Microsoft Windows Home Server The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Autodesk Autocad 2009 64bit Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy Autodesk AutoCAD 2008 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Macromedia Studio 8 for Mac microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Windows XP Media Center Edition widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy FileMaker Pro Advanced v10 for Mac quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Intuit Quicken Rental Property Manager 2009 software oem italiano
adobe photo shop element Buy Panic Transmit 3.6.5 oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Readiris Pro 11.5 for Mac cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Swift 3D v5 adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Propellerheads Reason 4 for Windows upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Propellerheads Reason 4 for Mac OS X inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy Ashampoo Burning Studio 8 2009 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy Microsoft Office 2008 Home Student iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Adobe Creative Suite 2 Premium for Mac adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Corel WordPerfect X4 locate software oem files
widows oem software Buy Apple iWork08 window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Microsoft Windows Vista Business oem software bundle
software oem italiano Buy Adobe Acrobat 9 Pro Extended adobe photo shop element
oem software cds Buy Adobe Creative Suite 3 Design Premium for Win “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy Nero 9.2.6.0 Final oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy Adobe Photoshop CS4 Extended oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy Native Instruments Guitar Rig 2 VSTi RTAS AU MAC OSX dvd to pocket pc 1.2.4

9. 2. 2009

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2009

Verze pro tisk (doc)

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2009.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Názvy soutěží, věkové kategorie:
Severočeská divize dospělých
Severočeská divize dorostu
Severočeská divize staršího žactva Severočeská divize mladšího žactva

2. Řízení soutěží: Řídícím orgánem soutěží je SeTeS, který pověřuje řízením soutěží
Ing. Karla Hrdého, zodpovědného za sportovně technický úsek SeTeS .
3. Účastníci soutěží: Startují družstva z tenisových klubů, oddílů, tělovýchovných jednot a dalších organizací sdružených v Severočeském tenisovém svazu, ve věkových kategoriích: dospělí, dorost, starší žactvo a mladší žactvo.
4.Přihlášky: Do 28.2.2009 za každé družstvo na předepsaném samostatném formuláři, e-mailem, výhradně jako scan přílohu ve formátu .doc, .pdf na adresu hrdy.karel@centrum.cz. Výjimečně písemně na adresu Ing. Karel Hrdý, U koupaliště 647, 463 34 Hrádek nad Nisou, písemně, ne doporučeně.
Zařazení do soutěží dle výsledků 2008 resp. na základě změny dojednané kluby.
Přihláška musí obsahovat druh povrchu a místo, kde družstvo sehraje soutěž, povrch po dobu soutěže musí být neměnný.
Klub v přihlášce uvede, preferenční hlas pro organizaci soutěže.
5. Pořadatelé: Pořadateli jednotlivých utkání jsou tenisové oddíly nebo kluby.
6. Časový rozvrh: Soutěže se hrají od 25 .4. 2009 do 29.9.2009
7.Termíny a pořad utkání: Bude zveřejněn na internetových stránkách v rámci IS ČTS (cztenis.cz resp. severocesky.cztenis.cz) jako dodatek tohoto Rozpisu soutěží po rozlosování soutěží.
8. Ubytování: Pořadatel je povinen zajistit hostujícímu družstvu ubytování, požádá-li o ně písemně nejméně 14 dní před utkáním.
9. Hospodářské směrnice:
Pořadatel hradí míče a poskytuje dvorce k utkání. Družstvo, které požádá o delegaci vrchního rozhodčího, hradí jeho veškeré náklady. Je-li na utkání delegován vrchní rozhodčí nebo delegát řídícím orgánem, hradí jeho náklady řídící orgán.
10. Losování: Losování resp. dolosování se uskuteční dne 14.3. 2009 ve 14.00 v klubovně TCEN_OREL v Hrádku nad Nisou (sportovní areál U koupaliště).

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
10. Předpis: Hraje se podle platného SŘT, platných pravidel tenisu, dle těchto propozic a jejich příloh.
11. Systém soutěží: Soutěže se hrají jednokolovým systémem každý s každým, dále systémem vylučovacím (play of, play out,) jako jednodenní, na 9 utkání.
12. Podmínky účasti v soutěži:
Kontaktní osobou klubu podaná přihláška za každé družstvo zvlášť, zaslaná řídícímu soutěží nejpozději do 28.2.2009 a složené poplatky na účtě SeTeS v tomtéž termínu.
Jednotný kolektivní roční registrační poplatek pro všechny kluby je 600,- KČ.-
Číslo účtu SETES: 35-7977530277/0100
13. Soupisky: Soupisky družstev pořídí kluby (kontaktní osoba klubu) nejpozději do 31.3.2009 prostřednictvím IS ČTS www.cztenis.cz resp. www.severocesky.cztenis.cz) dle SŘT. Na soupisce musí být uveden kapitán družstva, jeho zástupce (jméno, příjmení, adresa, PSČ, telefonické spojení)
14. Dodatečné změny na soupisce:
Provádí kontaktní osoba klubu pouze do termínu zahájení 2. kola soutěže dle SŘT, prostřednictvím IS ČTS. Vyškrtnout lze pouze hráč, který v soutěži ještě nestartoval.
15. Hrací doba: Hraje se bez polední přestávky. Začátky utkání ve dnech pracovního klidu jsou v 9.00, v pracovních dnech v 15.00. Klub, který má vylosováno na své dvorce více utkání najednou, tak že nesplňuje podmínku dvou volných dvorců na utkání soutěží řízených SETES resp. tří dvorců u soutěží řízených ČTS, může stanovit začátek utkání ve dnech pracovního klidu na 14.00 s tím, že posun zahájení provede u nejníže zařazeného družstva nebo družstev bez ohledu na věkovou kategorii. V tomto případě tak musí do 10 dnů před termínem utkání prokazatelně informovat vedoucího soutěže a hostující družstvo.
16. Míče: Všechny soutěže se hrají míči WILSON. Domácí družstvo dodá pro soutěže dospělých a dorostu nejméně 18 nových míčů, pro soutěže žactva nejméně 12 nových míčů. Dodá-li družstvo míče jiné značky, bude mu utkání kontumováno.
17. Řízení utkání: Utkání řídí zpravidla společně kapitáni obou družstev v souladu se SŘT. Řídící orgán si vyhrazuje právo delegovat na utkání vrchního rozhodčího, utkání pak řídí delegovaný rozhodčí.
18. Zápis o utkání: Zápis o utkání vyplní kontaktní osoba domácího klubu do internetového formuláře na www.severocesky.cztenis.cz nejpozději první pracovní den po skončení utkání. Originál zápisu se všemi předepsanými náležitostmi má kontaktní osoba družstva povinnost archivovat, aby v případě požadavku řídícího soutěže mohla tento dokument předložit.
V případě, že v zápise o utkání se objeví námitka, je kontaktní osoba domácího klubu povinna poslat originál zápisu poštou na řídícího soutěže (zůstává povinnost zapsat výsledky do IS ČTS nejpozději první pracovní den po ukončení utkání).
Kontaktní osoba hostujícího klubu má možnost výsledky potvrdit či odmítnout (udat důvod odmítnutí) nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení utkání. Pokud tak neučiní, jsou výsledky zapsané na Internet považovány za schválené ze strany hostujícího družstva.
19. Námitky a odvolání: Podávají se a jsou vyřizovány SeTeS ve smyslu SŘT čl. 138 – 146.
20. Řídící soutěží: Ing. Karel Hrdý, U koupaliště 647, 463 34 Hrádek nad Nisou,
tel. 774070942, e-mail: hrdy.karel@centrum.cz
21. Postupy a sestupy:
Dospělí: Vítězové 1. divizí do vyšších soutěží, řízených ČTS. Vítězové resp. nejlépe umístěná družstva ve 2. Severočeské divizi. Vítězové skupin 3.SČ divize postupují do 2.SČ divize. Z 1. SČ divize sestoupí tolik družstev, kolik bude třeba pro postupující z 2. SČ divizí a sestupujících z 2.ligy. Analogicky budou řešeny sestupy i z 2. SČ divize. Rozhodujícím kritériem je umístění ve skupině (při zachování herního systému) resp v baráži (při přijetí nového systému). V případě nestejnoměrného počtu sestupujících ze skupin rozhodne o sestupujících dodatečná baráž. Sestupy a postupy mládežnických soutěží jsou analogické při zachování stávajícího systému soutěží, bezpředmětné jsou při přijetí nového systému soutěží.

22. Zvláštní upozornění na změny v SŘT. Určování sestav pro čtyřhry je změněno, viz. čl.103. Protože SŘT neřeší situaci pro případ, že dojde k rovnosti BH i součtu umístění na CŽ (např. hrají 4 hráči s 1 bodem), upravují tuto situaci propozice soutěže takto. Při rovnosti bodů a součtu umístění na žebříčku hráčů nominovaných do čtyřhry, musí být do první čtyřhry nominován hráč, který je z nominovaných hráčů pro čtyřhry umístěn nejvýše na soupisce družstva za něž startuje.

23. Zveřejnění výsledků a tabulek:
Po každém kole na www.cztenis.cz resp www.severocesky.cztenis.

Ing. Karel Hrdý v.r.
Řídící soutěží

Jaroslav Tačner v.r.
Předseda SeTeS

inkjet definition oem software; Buy EndNote X1 for Mac The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Native Instruments Guitar Rig 2 VSTi RTAS AU MAC OSX Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy CA Personal Firewall 2009 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Adobe Photoshop CS3 Extended for Mac microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Adobe Acrobat 8.0 Professional widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy Norton Systemworks 2009 Premier Edition v12.0.0.52 quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Corel DVD MovieFactory Pro 7 software oem italiano
adobe photo shop element Buy Agnitum Outpost Firewall Pro 2009 oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Microsoft MapPoint Europe 2009 cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Capturix VideoSpy 2007 Enterprise Edition adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Native Instruments B4 II v2.0.3.009 VSTi RTAS AU MAC OSX upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Adobe After Effects 6.5 for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy Norton AntiVirus 2009 Gaming Edition v16 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy Symantec Norton Antivirus 10.1 for Mac iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Adobe Acrobat 7 Professional for Mac adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Adobe Photoshop CS2 V 9.0 locate software oem files
widows oem software Buy Microsoft Windows Vista Ultimate window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Native Instruments Absynth 4 oem software bundle
software oem italiano Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5584) for Mac adobe photo shop element
oem software cds Buy Roxio Creator 2009 – multilingual “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy CyberLink PowerDVD ULTRA EDITION v8.0.1531 oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy Native Instruments Kontakt v2.2.0.005 VSTi RTAS AU MAC OSX oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy Adobe Photoshop CS2 for Mac dvd to pocket pc 1.2.4

21. 1. 2009

Oblastní přebory a turnaje B – léto 2009

Verze pro tisk (xls)

inkjet definition oem software; Buy Roxio Popcorn The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Adobe Dreamweaver CS3 for Mac Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy Veritas Backup Exec 10 for Windows Servers software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Adobe Photoshop CS3 Extended microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5584) for Mac widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy x 7.0 for Mac quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Microsoft Windows Vista Ultimate Full Version OEM 64-bit (includes SP1) software oem italiano
adobe photo shop element Buy Ueberschall Liquid Instrument Trumpet Section oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Microsoft SQL Server 2008 x86 cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Trend Micro Internet Security 2009 Pro adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Lynda.com ActionScript 3.0 in Flash CS3 Professional Essential Training CD upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Stuffit Deluxe 11 for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy Adobe Flex v.3.0.2 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy Snapz Pro X 2.1.1 for Mac iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Adobe Presenter 7 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Microsoft Office XP Professional locate software oem files
widows oem software Buy MapFactor PC Navigator 8 window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Lynda.com ActionScript 3.0 Projects Game Development oem software bundle
software oem italiano Buy FileMaker Pro Advanced v10 adobe photo shop element
oem software cds Buy Propellerheads Reason 4 for Mac OS X “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy Intuit Quicken Deluxe 2009 oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy Adobe FrameMaker 9.0 oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy Cisco Network Magic Pro 5.1 dvd to pocket pc 1.2.4

15. 12. 2008

Výběrové řízení na pořadatelství turnajů tř. „ B“ a oblastních přeborů

Výkonný výbor vypisuje výběrové řízení na pořadatele turnajů kategorie „B“ a Oblastních přeborů léto 2009.
Přihlášky zašlete nejpozději do 9.ledna 2009 na adresu tacner.tp@susuk.cz.
Termíny akcí jsou zveřejněny na www.cztenis.cz.inkjet definition oem software; Buy Traktor DJ Studio 3.2.1.030 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Native Instruments Battery v3.0.1.005 VSTi RTAS AU MAC OSX Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy Microsoft Encarta Reference Library 2009 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Microsoft Office 2008 Special Media Edition microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Mindjet MindManager 7 for Mac widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy Roxio Toast 7.0 Titanium quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Tom Clancys H.A.W.X. software oem italiano
adobe photo shop element Buy Macromedia Fireworks 8 for Mac oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Microsoft Office 2008 Home Student cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy CorelDRAW Graphics Suite X4 adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy MAGIX Video Pro X upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Adobe Photoshop CS for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy McAfee Total Protection 2009 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy Microsoft Windows Server 2008 iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Adobe Fireworks CS3 for Mac adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5582) for Mac locate software oem files
widows oem software Buy Panic Transmit 3.6.5 window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Sony Vegas Movie Studio Platinum Edition Pro v9.0a Build 85 (2008) oem software bundle
software oem italiano Buy Microsoft Office 2007 Ultimate adobe photo shop element
oem software cds Buy Autodesk Autocad 2009 32bit “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy Sony Vegas Movie Studio Platinum Edition Pro v9.0a Build 85 (2008) oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy ZoneAlarm Pro 8.0.015.000.XP oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy McAfee Total Protect 2008 dvd to pocket pc 1.2.4

15. 10. 2008

Halové oblastní přebory a turnaje třídy B

Verze pro tisk (xls)inkjet definition oem software; Buy Magix Samplitude Music Studio 14 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Microsoft Office 2008 Special Media Edition Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy Adobe Photoshop Lightroom 2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Extensis SUITCASE X1 for Mac microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Sonic Scenarist v4.3 widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy Adobe Photoshop Elements 3 for Mac quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Autodesk 3ds Max Design 2009 DVD (x86, x64) software oem italiano
adobe photo shop element Buy Google SketchUp Pro 6 for Mac oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Boinx FotoMagico 2.1.3 for Mac cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Adobe Creative Suite 3 Design Premium for Mac adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Atomix VirtualDJ 4.3 for Mac upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Luxology Modo 301 for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy VTC Microsoft Windows Server 2008 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy G DATA InternetSecurity 2008 iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Native Instruments B4 II v2.0.3.009 VSTi RTAS AU MAC OSX adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Microsoft Office 2007 Enterprise locate software oem files
widows oem software Buy DxO Optics Pro v5.3.0 window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy ESET Smart Security 3.0 oem software bundle
software oem italiano Buy Acronis & Paragon Universal Boot CD USB 2009 1.0 adobe photo shop element
oem software cds Buy Adobe Photoshop CS4 for Mac “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy FruityLoops Studio 8.0 XXL Edition oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy Adobe Creative Suite 3 Master Collection for Win oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy Adobe Dreamweaver CS3 dvd to pocket pc 1.2.4

14. 9. 2008

Memoriál Zdeňka Kocmana

Výsledky finálových utkání severočeského Memoriálu Zdeňka Kocmana v Minitenise a Babytenise

MINITENIS – Louny 6.9. 2008
TK LÁZNĚ EVŽENIE – TK PANORAMA TEPLICE 6 : 2

BABYTENIS – Louny 6.9. 2008
TK VIAMONT TEPLICE – LTC LIBEREC 5 : 1
TK CHOMUTOV – LTC LIBEREC 5 : 1
TK CHOMUTOV – TK VIAMONT TEPLICE 4 : 2
inkjet definition oem software; Buy Autodesk 3ds Max 2009 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Native Instruments Battery v3.0.1.005 VSTi RTAS AU MAC OSX Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy Adobe Flash CS4 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5584) for Mac microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Corel Painter IX for Mac widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy Adobe Photoshop Lightroom 1.2 for Mac quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Autodesk AutoCAD LT 2008 software oem italiano
adobe photo shop element Buy Macromedia Dreamweaver 8 for Mac oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Tom Clancys EndWar cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Adobe Photoshop CS3 Extended for Mac adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Native Instruments FM8 VSTi RTAS AU MAC OSX upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Adobe Creative Suite 3 Master Collection for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy Adobe Photoshop CS4 for Mac financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy FileMaker Pro Advanced v10 for Mac iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy FileMaker Pro 9.0 Advanced for Mac adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Liquid Series Horn Section locate software oem files
widows oem software Buy Native Instruments Kontakt v2.2.0.005 VSTi RTAS AU MAC OSX window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Macromedia Flash Pro 8 for Mac oem software bundle
software oem italiano Buy Adobe Creative Suite for Mac adobe photo shop element
oem software cds Buy Microsoft MapPoint Europe 2009 “microsoft window 2000 professional oem software”

Next Page »