INFORMACE K SOUTĚŽÍM SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V R. 2021 | Home | ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19

25. 5. 2021

INFORMACE K SOUTĚŽÍM SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV VE DNECH 29. – 30. 5. 2021

Informace pro kluby pořádající mistrovská utkání:

V posledních dnech došlo ze strany Vlády ČR k určitému rozvolnění opatření ve sportu. Níže přikládáme odkaz se všemi informacemi.

Domácí družstvo zodpovídá za dodržování všech opatření, zejména dodržení počtu lidí v areálu, uzavření šaten a sprch, nošení respirátorů atp.

Děkuji za pochopení.

Ing. Klára Patyková, řídící soutěží družstev SETES

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/